POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystanie plików cookies i innych technologii w ramach strony www.healthystyle.pl.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator - Barbara Kulenty-Derlecka  
                 e-mail: kontakt@healthystyle.pl

2. STRONA INTERNETOWA - strona dostępna pod adresem www.healthystyle.pl.

3. UŻYTKOWNIK - każdy podmiot, który korzysta z zasobów tej Strony www.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Strona pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
* pliki cookies
* system komentarzy Disqus
* system analityczny Google Analytics
* gromadzenie logów serwera

2. Pozyskane dane to informacje, które generowane są podczas odwiedzin Użytkownika na Stronie, a które są wykorzystywane, by jak najlepiej dostosować działanie Strony do Użytkownika.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobom trzecim.

5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz by zapewnić prawidłowe działanie Strony.

3. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. 

Instrukcje zarządzania plikami cookies w wybranych przeglądarkach:


4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 

INNE TECHNOLOGIE

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

* Disqus - Strona gromadzi dane takie jak oznaczenie czasu, adres IP oraz adres e-mail. Dane te wykorzystywane są w celu zarządzania komentarzami na Stronie.


* Google Analytics - Strona gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics (m.in. długość wizyty, ilość wyświetlonych stron, ścieżka nawigacji, dane demograficzne, typ przeglądarki, system operacyjny, źródło wejść na stronę czy treści zapytań wpisywanych w wyszukiwarkę). Dane te wykorzystywane są w celach statystycznych.


Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.